Licences un sertifikāti

Uzņēmumam "A Holding" ir visas darbībai nepieciešamās licences, atļaujas un sertifikāti:

1) Licence Nr. № 2006-02/31 melno un krāsaino metālu lūžņu iepirkšanai (beztermiņa)

2) Starptautisko kravas komercpārvadājumu licence nr. 05015 (derīga līdz 27.07.2024.)

3) Atļauja nr. RI 12 IA 0002 A kategorijas piesārņojošajai darbībai (beztermiņa) + grozījumi + grozījumi2 + grozījumi3

4) Atļauja nr. RI 10 IB 0049 B kategorijas piesārņojošajai darbībai (beztermiņa) + grozījumi

5) Atļauja nr. RI 13 IB 0028 B kategorijas piesārņojošajai darbībai (beztermiņa)

6) Atļauja nr. RI 11 IB 0128 B kategorijas piesārņojošajai darbībai (beztermiņa) + grozījumi-1 + grozījumi-2 + grozījumi-3

7) Atļauja nr. RE11IB0009 B kategorijas piesārņojošajai darbībai (derīga līdz 17.04.2018.) + grozījumi

8) Licence nr. CS12OF0041 darbiem ar dzesējošajām vielām (derīga līdz 13.08.2017.)

9) Atļauja nr. RD 12 JL 0248 darbiem ar jonizējošā starojuma avotiem (derīga līdz 04.11.2022.)

10) Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. RI12AA0029 (derīga līdz 22.03.2022.)

Uzņēmums ir sertificēts arī atbilstoši standartiem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Sertifikāts
ISO 9001

Sertifikāts
ISO 14001

Sertifikāts
OHSAS 18001

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.