Ziņas

31. Decembris

Projekta ietvaros uzņēmums ir apguvis 2 jaunu produktu - lielgabarīta alumīnija pusfabrikātu un dezoksidācijas alumīnija lietņu - ražošanu.

30. Decembris

Noslēdzies šķiroto atkritumu savākšanas laukuma projekts Rēzeknes pilsētā

1. Novembris

Piegādātas un uzstādītas trīs no četrām projektā paredzētajām iekārtām

22. Oktobris

SIA „Dīlers” projekta šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei ietvaros veiktas gandrīz visas piegādes un būvdarbi tuvojas noslēgumam.

2. Augusts

SIA „Dīlers” turpina projekta "Jaunas alumīnija lietņu produkcijas un ražošanas tehnoloģiju ieviešana ražošanā" īstenošanu

27. Jūlijs

SIA „Dīlers” turpina šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Rēzeknē

13. Maijs

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 1.marta lēmuma Nr.57 uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Salaspils novada Aconē (kadastra Nr. 8031 001 0271)

2. Maijs

SIA „Dīlers” projekta "Jaunas alumīnija lietņu produkcijas un ražošanas tehnoloģiju ieviešana ražošanā" īstenošana turpinās

29. Aprīlis

SIA „Dīlers” turpina realizēt šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveides projektu

1. Februāris

Pabeigta elektriskā atbalsta tilta celtņa uzstādīšana.

1. Februāris

SIA „Dīlers” turpina realizēt šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveides projektu

2. Janvāris

Veicam energoefektivitātes paaugstināšanas projektu SIA „Dīlers” ražotnē

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.