Ziņas

15. Oktobris

Vides pārraudzības valsts birojs 13.10.2015.g. izsniedza Atzinumu Nr. 8 par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības nekustamajā īpašumā “Majorīši” Aconē, Salaspils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

3. Septembris

Ir mainījis mūsu uzņēmuma juridiskais statuss - no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dīlers” uz AKCIJAS SABIEDRĪBU „Dīlers”

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.