29.12.2010
Tiks izveidots jauns sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkts

SIA "Dīlers" 2010. gada 29. decembrī ar sadarbības iestādi V/A "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" noslēdza līgumu Nr. DP/3.5.1.2.3/10/APIA/CFLA/004/004 par projekta „Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkta izveide Salaspils novadā” īstenošanu.
 
Projekts paredz ieguldījumus infrastruktūrā un aprīkojuma iegādi sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punkta ierīkošanai Salaspils novadā. Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.


Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.