Ziņas

04.06.2012
Noslēdzies konkurss par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi


Projekta „Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide” ietvaros Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2012. gada 28.martā tika publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus šķiroto atkritumu savākšanas laukuma projektēšanai, būvniecībai, būvdarbu autoruzraudzībai un piegādēm. Paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2012. gada 16.maijā. Par uzvarētāju atzīta SIA „Forma 2” ar piedāvājuma summu 590 861,04 LVL bez PVN. Projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/005/007. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.