Ziņas

05.03.2012
SIA Dīlers darbinieki tika apmācīti jaunākajās IT jomās

 

 

SIA Dīlers 2010. gadā noslēdza partnerības Līgumu Nr. 9-2010/4A ar biedrību „Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” (LDTA) par partnerībā organizētas sadarbības partneru darbinieku apmācību saskaņā ar Projektā ietvertajām apmācību tematiskajām jomām.

Partnerības Līgumā ietvertā projekta īstenošanas rezultātā SIA Dīlers darbinieki tika apmācīti jaunākajās IT jomās, kā arī biznesa attīstībā. IT nozare ir saistīta ar strauju tehnoloģiju attīstību, līdz ar to katru gadu nepieciešama nozarē strādājošo profesionālā pilnveide un tālākizglītība, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju un eksporta izaugsmi.

Partnerības Līguma mērķis ir darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Šīs prasmes nepieciešamas nozares uzņēmumu attīstības un konkurētspējas nodrošināšanai, kā arī inovatīvu tehnoloģiju un procesu ieviešanai un izstrādei.
Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.