30.12.2013
Pabeigts šķiroto atkritumu laukuma projekts


Ar prieku paziņojam, ka noslēdzies šķiroto atkritumu savākšanas laukuma projekts Rēzeknes pilsētā un drīzumā laukums būs pieejams dažādu veidu šķiroto atkritumu nodošanai, tai skaitā plastmasai, papīram un kartonam, stiklam u.c. Laukums aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, konteineriem un nojumi.
Mūsu laukuma mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu apjomus, atlasot plašu klāstu otrreizēji izmantojamo materiālu.  Par turpmāko laukuma darbību informēsim, uzsākoties atkritumu pieņemšanai.
Projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/005/007. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.