15.10.2015
Pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Acone

Vides pārraudzības valsts birojs 13.10.2015.g. izsniedza Atzinumu Nr. 8 par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības nekustamajā īpašumā “Majorīši” Aconē, Salaspils novadā,  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS DĪLERS (reģistrācijas Nr.40003326131, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214c, Rīga, LV 1039).

Tiek plānota atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā “Majorīši”, Salaspils novada Aconē (zemes kadastra Nr.8031 001 0271).

AS DĪLERS projekts paredz dalīti vāktu atkritumu šķirošanas centra izveidi, kas veicinās atgūstamo materiālu izmantošanu un sasniedzot maksimālās plānotās jaudas samazinās apglabājamo atkritumu daudzumu par aptuveni 8 tūkstošiem tonnu gadā.

Jaunajā atkritumu šķirošanas stacijā paredzēts šķirot jau iepriekš daļēji sašķirotus (dalīti vāktus) atkritumus (papīrs un papīra iepakojums, plastmasa un plastmasas iepakojums, stikls un stikla iepakojums, metāla atkritumi un iepakojums,  nebīstamās elektriskās un elektroniskās iekārtas, baterijas un akumulatorus, u.c.).

Paredzēts, ka jaunajā šķirošanas stacijā tiks nodarbināti 10-12 cilvēki.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.8 var iepazīties  VPVB tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=1529 vai lejuplādēt šeit.

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Vecās sadzīves tehnikas bezmaksas izvešana

Piedāvājam iedzīvotājiem un iestādēm bez maksas nodot utilizācijai veco sadzīves elektrotehniku. Papildu informācija ir pieejama pa bezmaksas tālruni 80000515

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Viltoto preču (kontrafakta) un dokumentu iznīcināšana

Piedāvājam uzņēmumiem un valsts iestādēm pakalpojumus papīra dokumentu, visu veidu elektronisko datu nesēju iznīcināšanā, kā arī viltotās produkcijas, produkcijas ar notecējušu derīguma termiņu, brāķētās produkcijas iznīcināšanā un utilizācijā. Garantējam atkārtotas izmantošanas vai atjaunošanas 100% neiespējamību. Izsniegsim Iznīcināšanas aktu.